Nyheter

2019-01-21

Kilsvik Consulting AB erhåller ett nytt uppdrag i Örebro gällande omorganisation & affärsutveckling.

 

2018-02-19

Kilsvik Consulting AB hjälper nytt företag inom försäkringsbranschen med affärsutveckling.

 

2018-01-09

Kilsvik Consulting får uppdraget att bygga ett nytt kvalitetssystem för en kund inom den privata sektorn. Arbetet består av att revidera och fastställa nya arbetsmetoder, rutiner och utveckla nya verktyg för ett modernt hållbart kvalitetssystem.

Uppdraget förväntas vara klart under första kvartalet (mars-april).

 

2018-01-08

Kilsvik Consulting AB flyttar in till nytt kontor på Oskarsvägen i Örebro.

 

2017-12-06

Kilsvik Consulting AB meddelar med stolthet att vi just avslutat ett internt miljöarbete för att utveckla en ny miljöplan och struktur för hållbart arbete för en av våra kunder inom byggbranschen. Klienten fick höga betyg och fick ny certifiering från den externa revisionen.

 

2017-11-20

Kilsvik Consulting AB utför en större intern miljörevision för kundens vägnar för en extern certifiering inom hållbar utveckling.

 

2017-11-13

Kilsvik Consulting AB är inbjuden till en preliminär studie för ett nytt retursystem i livsmedelskedjan.

drifttagning i februari 2018.

 

2017-10-13

Kilsvik Consulting AB tecknar avtal med ett företag inom IT-sektorn.

Kontraktet innehåller: Ekonomiska strategier & Organisationsutveckling.

 

2017-10-05

Kilsvik Consulting AB tecknar ett långsiktigt kontrakt med ett företag inom byggbranschen.

Kontraktet innehåller: Ekonomiskt stöd, Personalutveckling, Kvalitet och miljöutveckling.

 

2017-10-03

Kilsvik Consulting AB öppnar dörrarna

 

2017-09-27

Styrelsen startar Kilsvik Consulting AB

Kilsvik Consulting AB hjälper nytt bolag inom försäkringsbranschen med affärsutveckling.

 

Ny kund inom entreprenad. Ekonomistöd, kvalitéts och miljöarbete.

 

Kilsvik Consulting AB

 

Oskarsvägen 38, 70214 Örebro

 

Email: info@kilsvik.se

Telefon (växel): +46 8 559 21 555

Vi är stolta sponsorer till

Kilsvik Consulting AB Copyright 2017-2018 @ All Rights Reserved